Ως εστιακή υπεριδρωσία χαρακτηρίζεται η υπερβολική έκκριση ιδρώτα από τους εκκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες. Η νόσος οφείλεται σε διαταραχή του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και αφορά κυρίως στις μασχάλες, τις παλάμες, τα πέλματα και το πρόσωπο. Η αντιμετώπισή της, έως σήμερα, συμπεριλάμβανε τοπική εφαρμογή διαλυμάτων αλάτων αλουμινίου, ιοντοφόρηση, αντιχολινεργικά φάρμακα ή ακόμα και χειρουργική αντιμετώπιση με συμπαθεκτομή. Πρόσφατα, στις θεραπευτικές μεθόδους, προστέθηκε η χημειοαπονεύρωση των ιδρωτοποιών αδένων της πάσχουσας περιοχής με ενδοδερμική χορήγηση αλλαντικής τοξίνης (Botox). Σε πρόσφατη μελέτη που έγινε στο Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», δώδεκα ασθενείς με παλαμιαία υπεριδρωσία και 6 ασθενείς με μασχαλιαία υπεριδρωσία, υποβλήθηκαν σε θεραπεία με Botox. Από το σύνολο των 18 ασθενών, τρεις υποβλήθηκαν και σε δεύτερο κύκλο θεραπείας μετά από υποτροπή. Η έκταση της διαταραχής καταγράφηκε με τη μέθοδο αμύλου-ιωδίου και φωτογραφήθηκε πριν και μετά τη θεραπεία. Οι ενδοδερμικά ενιέμενες δόσεις του Botox κυμάνθηκαν από 0.3 έως 1.5 U/cm. Οι ασθενείς επανεκτιμήθηκαν σε χρονικά διαστήματα 1, 3, 6, 9 και 12 μηνών μετά τη θεραπεία. Η βελτίωση αξιολογήθηκε τόσο υποκειμενικά από τους ίδιους τους ασθενείς, όσο και αντικειμενικά με νέα δοκιμασία αμύλου-ιωδίου. Σε όλους τους ασθενείς παρατηρείθηκε υποχώρηση της υπεριδρωσίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75%, ενώ η μέση διάρκεια αυτής της ύφεσης, ήταν 9 μηνών. Δεν παρατηρήθηκαν αλλεργικές εκδηλώσεις ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η τοπική εφαρμογή Botox, αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη και ασφαλή μέθοδο για τη θεραπεία της εστιακής υπεριδρωσίας, εναλλακτική των επιθετικών χειρουργικών μεθόδων και των λιγότερο αποτελεσματικών τοπικών αντιχολινεργικών φαρμάκων. Πρακτικά, με μία μόνο εφαρμογή Botox ανά έτος (πριν την έναρξη του καλοκαιριού), οι ασθενείς απαλλάσσονται από την αντιαισθητική εφίδρωση σε παλάμες-πέλματα-μασχάλες, για ένα μεγάλο διάστημα (συνήθως 9 μήνες).

         Επιπρόσθετα, επειδή η εφίδρωση ελέγχεται από τον εγκέφαλο (μέσω χημικών διαβιβαστών και μηχανισμών Feed back), με τις επαναλαμβανόμενες εφαρμογές Botox, ο εγκέφαλός μας «εκπαιδεύεται» ώστε να παράγει σταδιακά, λιγότερες ποσότητες ιδρώτα. Έτσι η εφίδρωση περιορίζεται ακόμα περισσότερο, μετά από κάθε νέα εφαρμογή Botox.

 

 

 

Γεώργιος  Ντούφας

Δερματολόγος  Αφροδισιολόγος

Scroll to Top