Κρυοχειρουργική – ηλεκτροχειρουργική

Κρυοχειρουργική ονομάζεται η εφαρμογή ακραίου ψύχους με σκοπό την καταστροφή καλοήθων ή κακοήθων δερματικών βλαβών.

Σήμερα εφαρμόζεται κατά κόρον η κρυοχειρουργική με υγρό άζωτο (κρυοπηξία) καλοήθων και κακοήθων όγκων (μυρμηκίες, θηλώματα, επιθηλιώματα) καθώς και σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων (κονδυλώματα, μολυσματική τέρμινθος).