Γεώργιος Ντούφας - Ειδικός δερματολόγος, αφροδισιολόγος