Τι είναι η δερματοσκόπηση;

Η δερματοσκόπηση είναι η εξέταση του δέρματος με τη βοήθεια του δερματοσκόπιου. Είναι μια μη-επεμβατική, διαγνωστική τεχνική που δεν απαιτεί καμία προετοιμασία απο πλευράς εξεταζόμενου. Με τη μέθοδο αυτή μπορούμε να μεγεθύνουμε τις βλάβες του δέρματος σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνεται ορατή η ποικιλομορφία στο χρώμα, η αρχιτεκτονική και τα ειδικότερα μορφολογικά χαρακτηριστικά που δεν είναι ορατά με γυμνό οφθαλμό.

Με την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία, η δερματοσκόπηση ενισχύει σημαντικά τη διάγνωση των καλόηθων και κακόηθων βλαβών του δέρματος, με κυριότερο όφελος την συμβολή της στην έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος.
Πέρα από την ευρεία απήχηση της δερματοσκόπησης στην εξέταση των σπίλων (ελιές του δέρματος), η χρήση της επεκτείνεται και σε άλλες δερματοπάθειες όπως για παράδειγμα τα αιμαγγειώματα, τις υπερκερατώσεις κ.α.

Τί είναι η χαρτογράφηση σπίλων;

Η χαρτογράφηση που συγχέεται πολύ συχνά με την δερματοσκόπηση, αποτελεί μία πιο επισταμένη και τακτική παρακολούθηση των σπίλων. Κάτι τέτοιο επιβάλλεται σε περιπτώσεις πολλαπλών σπίλων -ιδίως των άτυπων, σε ασθενείς με ατομικό ή κληρονομικό ιστορικό μελανώματος καθώς και σε ορισμένα σύνδρομα όπως το σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων.
Η φιλοσοφία της χαρτογράφησης βασίζεται στην φωτογράφηση – καταγραφή των σπίλων και στην τακτική τους παρακολούθηση (τα χρονικά μεσοδιαστήματα ποικίλουν ανάλογα με το κλινικό περιστατικό και πάντως δεν πρέπει να υπερβαίνουν το έτος), προκειμένου να ανιχνευθεί τυχόν μικρομεταβολή στα χαρακτηριστικά κάποιου σπίλου ο οποίος καθίσταται ύποπτος για εξαλλαγή. Έτσι ένας ύποπτος σπίλος είναι δυνατό να τεθεί σε πιο τακτική παρακολούθηση ή να αφαιρεθεί χειρουργικά προκειμένου να ταυτοποιηθεί ιστολογικά.

Όσον αφορά στους μελαγχρωματικούς σπίλους εξαιρετικά σημαντική θεωρείται και η αυτοεξέταση του ασθενούς. Έτσι αν διαπιστώσετε μεταβολές σε ένα σπίλο, θα πρέπει να επισκεφθείτε άμεσα τον δερματολόγο σας για δερματοσκόπηση.

Ως αξιοσημείωτες μεταβολές σε ένα σπίλο θεωρούνται:

  • Αιφνίδια αιμορραγία (χωρίς να θυμάται ο ασθενής κάποιον τραυματισμό)
  • Αλλαγή στην αισθητικότητα του σπίλου (τσιμπήματα, κνησμός-φαγούρα)
  • Αλλαγές στο χρώμα
  • Αλλαγές στο σχήμα
  • Άλλες αλλαγές στο σπίλο ή στη γύρω περιοχή του δέρματος: ερύθημα (κοκκίνισμα), οίδημα (πρήξιμο), έλκος (πληγή που δεν κλείνει).

Συμβουλές:

Αν παρατηρήσετε αλλαγές στο χρώμα ή στο μέγεθος ενός σπίλου ή αν ένας σπίλος αιμορραγεί χωρίς προφανή λόγο επισκεφθείτε αμέσως τον δερματολόγο σας.

Η δερματοσκόπηση και η χαρτογράφηση σπίλων αποτελούν τα μέτρα πρόληψης που μπορούν να θεραπεύσουν το 90% των μελανωμάτων λόγω της έγκαιρης διάγνωσής τους!

Scroll to Top