Το δέρμα

Δερματοσκόπηση;

Τι είναι η δερματοσκόπηση; Η δερματοσκόπηση είναι η εξέταση του δέρματος με τη βοήθεια του δερματοσκόπιου. Είναι μια μη-επεμβατική, διαγνωστική τεχνική που δεν απαιτεί καμία προετοιμασία απο πλευράς εξεταζόμενου. Με τη μέθοδο αυτή μπορούμε να μεγεθύνουμε τις βλάβες του δέρματος σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνεται ορατή η ποικιλομορφία στο… More

Το δέρμα

Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος (σε εμβαδόν και όγκο) και ως εκ τούτου η μελέτη του άρχισε από πολύ νωρίς στα πλαίσια της ιατρικής κοινότητας. Πρόκειται για ένα θαυμαστό κόσμο ανταλλαγής ουσιών και διαρκούς ανανέωσης με μηχανισμούς άμυνας, θερμορύθμισης και ομοιόστασης που μας εντυπωσιάζουν ακόμη και… More