Κλινική δερματολογία

Το δέρμα

Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος (σε εμβαδόν και όγκο) και ως εκ τούτου η μελέτη του άρχισε από πολύ νωρίς στα πλαίσια της ιατρικής κοινότητας. Πρόκειται για ένα θαυμαστό κόσμο ανταλλαγής ουσιών και διαρκούς ανανέωσης με μηχανισμούς άμυνας, θερμορύθμισης και ομοιόστασης που μας εντυπωσιάζουν ακόμη και… More